Yes, de kinderen mogen weer naar school! Laten we vooral focus leggen op het verbinden!

Handen omhoog voor wie een dansje deed bij het nieuwsbericht dat de scholen weer open gaan. Verlichtende zuchten, kleine vreugdegilletjes en een lichtelijk zen-gevoel bij weer productief werken en rust in het vooruitzicht. En dat mag als ouder zijnde, zeker weten.

Het thuisonderwijs heeft veel gebracht :

  • Nieuwe manieren van lesgeven
  • Bewustwording wat onderwijs inhoudt
  • Flexibiliteit van werkgevers zodat ouders thuis konden blijven en hun kinderen konden ondersteunen
  • Meer inzicht in de werkhouding van je kinderen
  • Meer inzicht in onderwijsbehoeftes van je kinderen
  • En nog veel meer

Maar het gaf ook veel vraagtekens en vooral de zogenaamde ‘leerachterstand’ kwam veel aan bod.

 “Het gevaar is dat we druk gaan uitoefenen op de kinderen”

Nu de scholen weer open gaan schuilt er het gevaar dat we druk gaan uitoefenen op die zogenaamde ‘leerachterstand’ en de kinderen pushen om dat een soort van in te halen. Persoonlijk heb ik mijn vraagtekens bij het woord ‘leerachterstand’. Want laten we wel wezen, het onderwijs is ook maar bedacht door een stel mensen met de beste bedoelingen en blijkt ook niet perse aan te sluiten bij ieder kind. Waarom zouden de gehoopte en geplande resultaten dat dan wel doen? Heeft ieder kind niet gewoon zijn eigen ritme en route? Wat de een in groep 2 leert, leert de ander misschien wel in groep 4, is dat werkelijk zo erg? Waar de kinderen zich qua niveau of kunnen bevinden is wat mij betreft achtergesteld aan hoe ze zich voelen, aan hoe het me ze gaat.

“Ieder kind is anders, ieder gezin is anders, iedere situatie is anders”

Ik ga zelf weer 3 of 4 dagen voor de groep vanaf deze week en start volgende week met, hopelijk, volle lokalen. Ik heb superveel zin om kinderen weer plezier te zien maken op school. Voor sommigen werd het tijd dat ze weer naar school mochten komen. Misschien vanwege de thuissituatie, misschien vanwege de lange rek van corona of een mindset die steeds meer somber werd. Anderen vonden het wel prima thuis omdat het soepel verliep. Ieder kind is anders, ieder gezin is anders, iedere situatie is anders. Laten we dat onthouden.

Foto : Canva

“Laten we aandacht hebben voor het weer fijn hebben op school”

Laten we, als de kinderen weer op school zijn, aandacht hebben voor hoe ze het hebben ervaren thuis. Wat was er fijn, wat was er lastig? Laten we ook oog hebben voor de verschillen en vooral onthouden en benoemen dat dat heel logisch is. Laten we uitspreken dat we het op school weer fijn willen hebben, ook al zal dat weer wennen zijn. Laten we de kinderen en elkaar de ruimte geven om te wennen, om te horen en te bespreken wat ieder z’n dag fijn zou maken. Tijd en ruimte maken om weer te verbinden met elkaar en te landen in het klaslokaal.

“Verbinden”

Verbinden. Van binnen uit naar buiten. Daar begint het. Om te kunnen leren is een gevoel van veiligheid en een staat van mogen zijn nodig. Pas dan kan je leren. Laten we de kinderen zien, oprechte aandacht geven en vooral hameren op een fijn gevoel van eigenwaarde en plezier in de groep. Dan komt het leren vanzelf, dan kunnen we ze weer nieuwe dingen laten opzuigen, ervaren en aanreiken.

Wil je meer ins & outs wat kinderen, ouders en scheiden betreft? Kijk dan ook eens op mijn Instagrampagina.