SCHIP-aanpak

SCHIP-aanpak

Tijdens een scheiding of relatiebreuk breekt er voor ouders een periode aan van veel geregel, een achtbaan aan emoties en lange to-do lijsten.

Voor de ouders heeft een scheiding veel impact, maar voor de kinderen is dat ook zo. De periode van een scheiding, maar ook daarna (soms jaren!) kan tussen ex-partners heel onzeker voelen, soms zelfs explosief zijn.

Het opstellen of uitvoeren van een ouderschapsplan lijkt een onmogelijke opgave en de conflicten nemen meer dan eens de overhand. Kinderen worden regelmatig tussen de ouders gezet en dat is niet bevorderlijk voor hun verwerking, ontwikkeling en persoonlijke groei.

Ik werk met de SCHIP-aanpak, een stevige methodiek die ex-partners begeleidt in het juist afhechten van de relatie met als doel: respectvol ouderschap, een nieuwe verbinding als ouders. De kinderen verdienen dit!

De SCHIP-aanpak kent 5 fases:

  • Samenkomen,
  • Conflict en Verliesverheldering,
  • Helpend horen,
  • Integratie 
  • Partners in ouderschap.

De SCHIP-aanpak is een traject dat de ex-partners samen doorlopen. Er is aandacht voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

Veel echtscheidingen escaleren in vechtscheidingen. Een keuze die ouders vaak niet bewust maken, maar die toch ontstaat, waarbij kinderen veelal de dupe zijn. Een echtscheiding geeft rouw. Deze rouw is persoonlijk en wordt vaak apart van elkaar beleefd. Tijdens een echtscheiding wordt er regelmatig aan voorbij gegaan wat beide partijen verliezen, denk aan je partner, je gezin, elke dag de kinderen zien, het huis, een andere toekomst. Helaas is het aantal echtscheidingen dat zich ontwikkelt tot een vechtscheiding enorm groot. Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. Vechten. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding, zoals hierboven genoemd, komen daardoor minder in beeld.

In het geval van een relatiebreuk blijf je voor altijd ouders, dus hoe mooi het als jullie nieuwe relatie goed is en je vanaf dat punt verder kan. Voor jullie kinderen. Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen.  Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd. Het uit elkaar gaan verdient aandacht, de kinderen verdienen het dat jullie deze aandacht geven.

Ouders van kinderen kunnen elkaar niet loslaten, de connectie blijft via de kinderen. De SCHIP-aanpak is er met name op gericht de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Is dit traject gemakkelijk? Nee, het betekent hard werken en er is bereidheid nodig van alle partijen. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen.

Ik ben gelicenceerd SCHIP-behandelaar.

Vergoeding is soms mogelijk.

Home, Commercial, Auto, You Name It, We’ll Be there.

Serving Your Local Area

Contact

Head Office

136 Botsford Valleys Apt. 264

Call Us

(451) 321-3922

EMAIL US

info@gmail.com