SCHIP-aanpak

Ik ben gelicenceerd SCHIP-behandelaar.

De SCHIP-aanpak kent 5 fases: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap.

De SCHIP-aanpak is een traject dat de (ex-)partners samen doorlopen. Er is aandacht voor datgene dat de (ex-)partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de (ex-)partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in een liefdesrelatie’ of ‘partners in ouderschap’.

SCHIP-aanpak bij relatiecoaching: Verkeert jouw relatie in slecht weer? Weet je niet hoe je hier uit komt? De SCHIP-aanpak legt jullie relatie bloot en leert jullie samen te luisteren naar wat er is gebeurd, leert jullie elkaar te zien en naar elkaar te luisteren. Je leert hierdoor je eigen behoeftes kennen en hierover te communiceren.  Het geeft de basis van jullie relatie een positieve boost! Je volgt samen een stappenplan en wordt aan het denken gezet over verschillende patronen en processen in jullie relatie. Hoe begon het allemaal? Waar is het gaan schuiven? En hoe kunnen we de liefdevolle verbinding in vertrouwen weer herstellen?

SCHIP-aanpak bij een relatiebreuk: Veel echtscheidingen escaleren in vechtscheidingen. Een keuze die ouders vaak niet bewust maken, maar die toch ontstaat, waarbij kinderen veelal de dupe zijn. Een echtscheiding geeft rouw. Deze rouw is persoonlijk en wordt vaak apart van elkaar beleefd. Tijdens een echtscheiding wordt er regelmatig aan voorbij gegaan wat beide partijen verliezen, denk aan je partner, je gezin, elke dag de kinderen zien, het huis, een andere toekomst. Helaas is het aantal echtscheidingen dat zich ontwikkelt tot een vechtscheiding enorm groot. Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. Vechten. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding, zoals hierboven genoemd, komen daardoor minder in beeld.

In het geval van een relatiebreuk blijf je voor altijd ouders, dus hoe mooi het als jullie nieuwe relatie goed is en je vanaf dat punt verder kan. Voor jullie kinderen.

Ooit zijn de ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen.  Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd. Het uit elkaar gaan verdient aandacht, de kinderen verdienen het dat jullie deze aandacht geven.

Ouders van kinderen kunnen elkaar niet loslaten, de connectie blijft ontstaand via de kinderen. De SCHIP-aanpak is er met name op gericht de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Is dit traject gemakkelijk? Nee, het betekent hard werken en er is bereidheid nodig van alle partijen. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen.

Kijk bij begeleiding naar de mogelijkheden.

Blog